RSS

Category Archives: Uncategorized

И, децата на улица имаат право на образование

rubincoВо почетокот на годината во Прилеп се отвори Дневниот центар за згрижување деца во социјален ризик. Објектот се наоѓа во старата виша школа во центарот на градот. На свеченото сечење на традиционалната црвена панделка беа присутни министерот на МТСП, градоначалникот и директорката на ЦСР.

Прилепскиот дневен центар чини околу 6 милиони денари средства обезбедени од државниот буџет. Капацитетот на центарот е за 30 деца, од кои од нив веќе се згрижени шест деца. Но, ако се погледне без розовите очила на институциите наоколу низ центарот на градот може да се сретнат деца на возраст од 7 до 11 години од ромска национална припадност кои питаат, кои немаат покрив на глава, од невработени родители, некои од нив се и без родителска грижа. На овие деца им треба поголемо внимание од локалните институции за да ги заштитат од секоја злоупотреба, и да бидат активно вклучени во образовниот процес.

Овој дневен центар ги опфаќа децата од социјален ризик во семејства, но не и децата на улица. Начинот на помош на една категорија е доста изразен, а на друга категорија е дискриминирачки. Овој центар треба да ги вклучи и децата на улица за да не се чувствуваат отфрлени од институционалниот систем.

Тимот на стручни лица од ЦСР кои се во функција на сите деца треба да им дадат помош и поддршка во реинтеграцијата и ресоцијализацијата на децата во социјален ризик како и на децата на улица, во поддршка на децата во нивно запишување во основно образование.

Да, убаво е да се отворат различни дневни центри од сите социјални категории, но да не се заборави дека после тоа треба многу посветеност и одговорност за решавање на проблемите, а не само да се парадира пред медиумите.

Напишано од: Рубинчо Аризанкоски, претседател на Здружението за помош на социјално исклучени лица и ризични групи „Скорпион“.

Advertisements
 

Помалку или повеќе сиромашни

saseСиромаштијата и социјалната исклученост некако изминативе години сè повеќе се чувствува. Како поминуваат деновите, сите се прашуваат до кога вака, дали утре кога ќе станам ќе имам загарантирано работно место, дали денес ќе донесам дома на моето семејство пристоен оброк, дали како млад и образован граѓанин ќе имам добра перспектива и загарантирано вработување?

Секој трет е сиромашен или секој втор е на работ на сиромаштија, ете за таква сиромаштија зборуваме во Македонија, каде што граѓаните мора да скрпат крај со крај од први до први во месецот.

Да, вистина е дека сиромаштијата е насекаде, ја има низ целиот свет, но во другите држави се зборува за 8 отсто, 12 отсто, сиромаштија, а ние во Македонија зборуваме за 30 отсто сиромаштија. Секој трет е сиромашен или секој втор е на работ на сиромаштија, ете за таква сиромаштија зборуваме во Македонија, каде што граѓаните мора да скрпат крај со крај од први до први во месецот.

Сиромашни се граѓаните кои не се вработени и немаат можност да бидат вклучени на пазарот на трудот и неможност до пристап на достоинствена работа и приход, тие граѓани ќе ги сретнете како брцкаат по контејнери и собираат пластични шишиња за да можат да го протуркаат денот.

Од минатата година се актуализира прашањето за вработени и сиромашни, односно во наш контекст, работиш, земаш плата од 8.050 денари, и секако со тој приход треба да го преживееш месецот, да ги задоволиш сопствените потреби или, пак, доколку си во заедница да ги задоволиш дополнително  и потребите на семејството. Тоа е објаснувањето за вработени, а сиромашни, бидејќи овој приход не е доволен за поединец, а камо ли за цело семејство.

Според нашите истражувања и работата на терен, еве што прво прават граѓаните кога ќе имаат прилив на месечен приход:

– Прво што прават граѓаните е плаќањето на сметки.

– Второ е купувањето храна која е поевтина и не толку квалитетна.

– Трето, гледаат како да им овозможат подобри услови и финансии за образование на своите деца.

– Четврто доаѓаат облеката и обувките.

– Петто е она за што не сакаат да размислуваат – лекувањето.

И замислете, на крај доаѓа општествениот и културниот живот, а за одмор да не ни споменуваме. Тоа е во делот на луксуз.

Додека ние се бориме со овие најосновни услови за преживување и сме сиромашни, во другите земји сиромаштијата ја мерат или се сметаат за сиромашни ако не можат да одат на културни настани, ако не можат да одат барем еднаш во годината на заслужен одмор, ако не можат од платата да си купат електрични уреди, ако имаат влага итн.

Изминатите три годни Македонската платформа против сиромаштијата го актуализира ова прашање и се потруди да ја подигне јавната свест и да укаже колкав е бројот на сиромашни и социјално исклучени, да се зголеми солидарноста и хуманоста и да понуди конкретни мерки за решавање на овој проблем. Јас би дал и објаснување на тоа што е сиромаштија, а што социјална исклученост:

Што е сиромаштија?

Постојат различни пристапи во дефинирањето на сиромаштијата. Според последните дебати на европско ниво, сиромаштијата е поделена на два типа: апсолутна (екстремна) и релативна сиромаштија.

Апсолутна или екстремна сиромаштија се однесува на недостигот од основните потреби за преживување. На пример, недостиг од храна, чиста вода и соодветно живеалиште, недостиг на облека или лекови и борба за опстанок. Овој тип сиромаштија е најчест во земјите во развој, но постои и во развиените земји.

Елиминацијата на апсолутната сиромаштија е еден од главните фокуси на ОН. Првата цел на Милениумската кампања на ОН е искоренување на екстремната сиромаштија и гладот. Под тоа се подразбира преполовување на бројот на луѓе кои живеат со помалку од 1 долар дневно. Сепак, во земјите на ЕУ кога се зборува за сиромаштија најчесто се мисли на релативна сиромаштија.

Се прашувам кога државата ќе преземе вистински чекори за искоренување на сиромаштијата, дали ќе обезбеди квалитетен и достоинствен живот на сите граѓани, достоинствена работа и достоинствен приход, подобра иднина за младите и достоинствена старост за повозрасните?

Релативна сиромаштија се однесува на начинот на живот и примањата кои за некои луѓе се многу полоши од општиот стандард во дадена земја, што доведува до потешкотии во секојдневниот живот и нивно исклучување од учество во економските, социјалните и културните активности. Тоа секако варира од земја до земја во зависност од стандардот на остатокот на населението. Релативната сиромаштија, исто така, е сериозна и штетна, иако не колку апсолутната.

Во ЕУ има и друга дефиниција за релативна сиромаштија:

Сиромашни се сметаат луѓе чии примања и ресурси се неадекватни во однос на стандардот кој се смета за прифатлив во средината во која живеат. Поради сиромаштијата, тие се соочуваат и со други непријатности поради невработеноста, ниските примања, лошото станбено прашање, неадекватната здравствена заштита и ограничувањата во однос на учење, културен живот, спорт и рекреација. Тие се често исклучени од активности (економски, социјални и културни) кои им се на дофат на другите и нивниот пристап во остварување на фундаменталните права со тоа е ограничен.

Што е социјална исклученост?

Терминот социјална исклученост се однесува на процесот кој доведува одредени граѓани или групи да се најдат на работ на општеството, лимитирајќи го нивниот пристап кон ресурси и можности и ограничувајќи го нивното учество во социјалниот и културниот живот, што за последица има нивно маргинализирање и дискриминирање.

Друг често користен термин поврзан со сиромаштијата е ранливоста. Луѓето се во ранлива ситуација кога нивната лична благосостојба е ставена во ризик поради недостигот од потребни ресурси, со што имаат ризик од долгови, болести, недостаток од образование и живеат во неадекватни домови и опкружување. Сепак, не сите луѓе кои се во ризик од социјална исклученост или ранливост се сиромашни.

Па, драги мои читатели, по ова објаснување треба сериозно да размислиме каде всушност припаѓаме ние? Во помалку или повеќе сиромашни? Дали имаме помалку или повеќе од еден долари во текот на денот?

Се прашувам кога државата ќе преземе вистински чекори за искоренување на сиромаштијата, дали ќе обезбеди квалитетен и достоинствен живот на сите граѓани, достоинствена работа и достоинствен приход, подобра иднина за младите и достоинствена старост за повозрасните?

Напишано до Сашко Јованов,  Македонска платформа против сиромаштија.

Објавено во Радио Слободна Европа

 
Напишете коментар

Posted by на Јануари 25, 2014 in Uncategorized

 

Сиромаштија и социјална исклученост

Сиромаштија и социјална исклученост

Што е сиромаштија?

Постојат различни пристапи во дефинирањето на сиромаштијата. Според последните дебати на европско ниво, сиромаштијата е поделена на два типа: апсолутна (екстремна) и релативна сиромаштија.

Апсолутна или екстремна сиромаштија се однесува на недостигот од основните потреби за преживување. На пример, недостиг од храна, чиста вода и соодветно живеалиште, недостиг на облека или лекови и борба за опстанок. Овој тип сиромаштија е најчест во земјите во развој, но постои и во развиените земји.
Елиминацијата на апсолутната сиромаштија е еден од главните фокуси на ООН. Првата цел на Милениумската кампања на ООН е искоренување на екстремната сиромаштија и гладта. Под тоа се подразбира преполовување на бројот на луѓе кои живеат со помалку од 1 долар дневно. Сепак во земјите на ЕУ кога се зборува за сиромаштија најчесто се мисли на релативна сиромаштија.

Релативна сиромаштија се однесува на начинот на живот и примањата кои за некои луѓе се многу полоши од општиот стандард во дадена земја, што доведува до потешкотии во секојдневниот живот и нивно исклучување од учество во економските, социјалните и културните активности. Тоа секако варира од земја до земја во зависност од стандардот на остатокот на населението. Релативната сиромаштија, исто така, е сериозна и штетна, иако не колку апсолутната.
Во ЕУ има и друга дефиниција за релативна сиромаштија:
Сиромашни се сметаат луѓе чии примања и ресурси се неадекватни во однос на стандардот кој се смета за прифатлив во средината во која живеат. Поради сиромаштијата, тие се соочуваат и со други непријатности поради невработеноста, ниските примања, лошото стамбено прашање, неадекватната здравствена заштита и ограничувањата во однос на учење, културен живот, спорт и рекреација. Тие се често исклучени од активности (економски, социјални и културни) кои им се на дофат на другите и нивниот пристап во остварување на фундаменталните права со тоа е ограничен.

Активна мерка за елиминирање на апсолутна и релативна сиромаштија е Минимален достоинствен приход.

Минималниот достоинствен приход:

  •  Е —клучен инструмент во спречувањето на сиромаштијата и социјалната исклученост, сè додека средствата се доволни за да ги извлечат луѓето од сиромаштија.
  • —Нуди долгорочна сигурност што е потребна на патот кон вработување, поголемо општествено учество или други видови вклученост.
  • — Овозможува социјалната вклученост на луѓето за кои вработувањето не е опција, дали поради инвалидност, долготрајна болест или проблеми со менталното здравје, обврски кон старите или семејството или каде што нема пристап до квалитетни работни места.

 

Што е социјална исклученост?

Терминот социјална исклученост (ексклузија) се однесува на процесот кој доведува одредени граѓани или групи да се најдат на работ на општеството, лимитирајќи го нивниот пристап кон ресурси и можности и ограничувајќи го нивното учество во социјалниот и културниот живот, што за последица има нивно маргинализирање и дискриминирање.

Друг често користен термин поврзан со сиромаштијата е ранливоста. Луѓето се во ранлива ситуација кога нивната лична благосостојба е ставена во ризик поради недостигот од потребни ресурси, со што имаат ризик од долгови, болести, недостаток од образование и живеат во неадекватни домови и опкружување. Сепак, не сите луѓе кои се во ризик од социјална исклученост или ранливост се сиромашни.

 
Напишете коментар

Posted by на Септември 23, 2013 in Uncategorized

 
Видео

1

 
Напишете коментар

Posted by на Февруари 1, 2013 in Uncategorized

 

Студии за развој на граѓанско општество_24Вести

Vodpod videos no longer available.

 
Напишете коментар

Posted by на Мај 2, 2012 in Uncategorized

 

Кажи му да на мирот! Dire si alla pace

Vodpod videos no longer available.

 
Напишете коментар

Posted by на Април 26, 2012 in Uncategorized

 

Борбата против трговијата со луѓе во Македонија покажува позитивни резултати

Во извештајот на американскиот Стејт департмент, Република Македонија повторно се најде меѓу земјите кои целосно ги исполнуваат критериумите и стандардите за борба против трговија со луѓе.

Изминатата 2011 година се остварени најзначајните стратегиски заложби за борба против трговијата со луѓе согласно Националната стратегија и Националниот Акционен План, истакна денеска на прес – конференција министерката за внатрешни работи Гордана Јанкулоска во врска со годишните извештаи за ситуацијата со трговијата со луѓе во Република Македонија за 2011 година.

Во извештајот на американскиот Стејт департмент, Република Македонија повторно се најде меѓу земјите кои целосно ги исполнуваат критериумите и стандардите за борба против трговија со луѓе, отворен е и Центар за заштита на жртви на трговија со луѓе, а се идентификувани вкупно 11 жртви на трговија со луѓе, од кои 6 се малолетни, а две се странски држвјанки. Во 2010 година, информира таа, се идентификувани 12 жртви, а во 2009 осум жртви.

Првпат во Македонија, потенцира Јанкулоска, МВР поднесе 15 кривични пријави за корисници на сексуални услуги од малолетни лица, откриени се тројца полицајци кои тргувале со луѓе и криумчареле мигранти, а кривично се пријавени 35 лица, од кои на 16 им се одредени затворски казни. Во 2012 година кривично се пријавени 25 лица, од кои 16 ги издржуваат затворските казни.

– Владата на Република Македонија и оваа година ќе ги смета за приоритетни проектите за заштита на трговијата со луѓе со оглед на фактот дека Македонија претставува земја на потекло и дестинација на жртви на трговија со луѓе кои изминативе 6 години се доминантно домашни малолетни државјанки, рече министерката Јанкулоска.

Таа информира дека ќе се пристапи и кон креирање на нов Акционен план 2012-2015 во соработа со Германското друштво за меѓународна соработка.

На планот на истраги и гонење на сторителите на кривични дека од областа на трговија со луѓе, најави министерката Гордана Јанкулоска, ќе се продолжи со ист интензитет како и досега со цел заштита на интегритетот на жртвите од овој сериозен криминал.

Извор:Прес24

 
Напишете коментар

Posted by на Март 12, 2012 in Uncategorized